ΕΡΓΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Το έργο έχει ως στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) σε ό,τι αφορά το νέο τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών των δεδομένων ποιότητας ατμόσφαιρας που οφείλει να αποστέλει η χώρα στο πλαίσιο εφαρμογής της Απόφασης «Commission Decision-Implementing provisions for reporting” (AQ IPR, 2011/850/EU) σύμφωνα με την οποία, τα κράτη μέλη απαιτείται να ακολουθούν ένα νέο μηχανισμό ηλεκτρονικής υποβολής δεδομένων ποιότητας αέρα με ταυτόχρονη ενοποίηση όλων των σχετικών Αναφορών εφαρμόζοντας τις Οδηγίες AQD 2008/50/EC και 4DD 2004/107/EC.
Το έργο αφορά στην δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημιουργίας, διαχείρισης και υλοποίησης εργαλείων συγκριτικής αξιολόγησης για χρήση από διάφορους ομοειδείς και μη χρήστες.
Ανάπτυξη μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τον τίτλο “Food Angels”. Στην πλατφόρμα αναφέρονται οι ημέρες και οι ποσότητες των προσφορών, στατιστικά στοιχεία όσων προσφέρουν,δυνατότητα για άμεση προσφορά χρημάτων από το κοινό για την αγορά ξηράς τροφής αν είναι αυτό αναγκαίο αλλά και για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, όπως βενζίνη και εξοπλισμός, διαδικασίες εύρεσης πηγών σιτισμού και τέλος διαχείριση πολλαπλών ομάδων χρηστών.
Ανάπτυξη πλατφόρμας ενοικίασης πολυτελών σκαφών στην Κύπρο με δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων και ηλεκτρονικών πληρωμών.
Ανάπτυξη εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης για φορητές συσκευές.
Δημιουργία δικτυακού τόπου, δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών, εισαγωγή του ψηφιακού αρχείου σε ειδικό σύστημα διαχείρισης μεταδεδομένων ψηφιακών πόρων για το μεγαλύτερο Ναυτικό μουσείο της χώρας.
Η EXEO ανέλαβε να υλοποιήσει το υποσύστημα διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών του Παντείου Πανεπιστημίου. Το σύστημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των οδηγιών 2004/18/ΕΕ και 2004/17/ΕΕ για τις ηλεκτρονικές προμήθειες και τα δυναμικά συστήματα αγορών.
Έρευνα πεδίου, συλλογή και τεκμηρίωση, ανάπτυξη βάσης δεδομένων, προβολή των μεταδεδομένων των τεκμηρίων, ψηφιοποίηση των ιστορικών, θρησκευτικών, αρχαιολογικών και φυσικών μνημείων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Δοξάτου.
Το έργο SavingFood στοχεύει στην προώθηση μίας κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνης λύσης στο ζήτημα της σπατάλης τροφίμων. Φέρνει σε επαφή οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και την τεχνολογική και επιστημονική κοινότητα με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση μιας βιώσιμης, ολιστικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων.
Με στόχο «η Δημοκρατία και ο Διάλογος να γίνουν καθημερινή πρακτική» σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης, από το κυβερνητικό μέχρι το τοπικό, η πράξη παρέχει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, μεθόδων και υπηρεσιών που με συγκεκριμένα βήματα μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχημένη εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημοκρατίας στην πράξη.
Το Ηράκλειο της ενετοκρατίας, η Candia του 1640, ζωντανεύει μέσα από μια δυναμική εφαρμογή εικονικής περιήγησης που επιτρέπει στο χρήστη να ταξιδέψει ψηφιακά στο χρόνο και στο χώρο και να αντλήσει πολυεπίπεδες και πολυποίκιλες πληροφορίες, στα Ελληνικά και Αγγλικά.
Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας, το SiEUGreen είναι ένα έργο που στοχεύει στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνικών αστικής γεωργίας χτίζοντας πάνω στο μοντέλο μηδενικών αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας.
Ανάπτυξη πολυγλωσσικής πλατφόρμας διαχείρισης ακινήτων με δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών, διαχείρισης συνδρομών και συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Δημιουργία εφαρμογής για κινητά και tablets με τη χρήση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) για την ανάδειξη των διαδρομών και των μονοπατιών του Ολύμπου.
Αντικειμενική επιδίωξη του έργου αποτελεί η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και την προώθηση στρατηγικών βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας για τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής σε ποσοστό μικρότερο από το 30% του συνόλου των αστικών στερών αποβλήτων σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για το έτος 2020.
Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων με πλήρη ενσωμάτωση του Ν.4412/2016, δημιουργία εφαρμογής δυναμικών αναφορών, παρακολούθηση και διαχείριση προϋπολογισμού και παροχής πρακτικών και νομικών συμβουλών που απευθύνεται σε όλους τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.
Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία της διαδικτυακής πύλης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία μίας σειράς κάθετων εφαρμογών για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στα μέλη του ΣΕΤΕ. Τελικός στόχος του έργου - μεταξύ άλλων - ήταν η δημιουργία του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας του ΣΕΤΕ.
Η δράση «Προηγμένες Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης» αποβλέπει στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και διαδικασιών, εύκολων και γρήγορων στη χρήση τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση και συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης.
Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης, καταγραφής και παρακολούθησης αντιρρυπαντικών πολιτικών στους τομείς της διαχείρισης υδάτων, διαχείρισης στερών αποβλήτων και διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην λεκάνη της Μεσογείου συμπεριλαμβανομένης και της Ιορδανίας.
Στόχος της πλατφόρμας είναι η προώθηση των Μεσογειακών λιμένων μέσα από ένα εύχρηστο και ελκυστικό πληροφοριακό σύστημα που απευθύνεται σε ευρύ φάσμα χρηστών από πάροχους υπηρεσιών (πχ λιμένες, εταιρίες κρουαζιέρας, κλπ.) μέχρι τους σχετικούς φορείς πολιτικής σε περιφερειακό, εθνικό και Μεσογειακό επίπεδο.
divider